Census 2020 — Vietnamese

Vietnamese translations of articles on Census 2020

PHỎNG VẤN THOMAS SAENZ: LẠC QUAN VỀ THỐNG KÊ D N SỐ – CÓ THÊM THỜI GIAN SẼ CÓ SỐ ĐẾM THÊM CHÍNH XÁC, THEO CHỦ TỊCH CỦA MALDEF

Thomas Saenz, President and General Counsel of MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) Ghi chú của Biên tập viên: Giữa mùa đại dịch và những quan tâm dịch bệnh làm trì hoãn thời hạn chót của thống kê dân số, một nhà tranh đấu lão thành...

read more

LÃNH ĐẠO MỚI CỦA COMMON CAUSE – NGƯỜI TIÊN PHONG THỐNG KÊ D N SỐ MUỐN CÓ MỘT NỀN D N CHỦ CÓ TIẾNG NÓI CỦA MỌI NGƯỜI

The new leader of Common Cause, Jonathan Stein. Ngay ngày nhậm chức lãnh đạo cơ quan California Common Cause, Jonathan Mehta Stein nói đếm được tất cả mọi người là mục đích quan trọng của cơ quan để chính trường trở nên dân chủ hơn. “Thứ nhất và quan trọng...

read more

Vì số người tham gia thấp, các nhà lãnh đạo cộng đồng La Tinh yêu cầu Quốc Hội giám sát và lưu trữ Thống Kê Dân Số 2020

Arturo Vargas, Giám Đốc Điều Hành National Association of Latino Elected Officials (NALEO) Vi-rút Corona ảnh hưởng và trì hoãn thống kê dân số mỗi thập niên và cản trở công việc cần thiết đến từng nhà Pilar Marrero (Ethnic Media Services) Arturo Vargas,...

read more

Archives

Categories