Covid-19 — Vietnamese

Vietnamese translations of articles on Covid-19

Nhiều công nhân nông nghiệp được tiêm chủng khi California tăng cường sự công bằng trong phân phối

HÌNH ẢNH GHI CHÚ: Các công nhân nông nghiệp được thăm khám tại các phòng tiêm chủng dựng lên khắp California, bao gồm cả phòng khám này ở Fresno, là một phần của nỗ lực tập trung để tiêm chủng một cách công bằng. Lực lượng lao động nông nghiệp phần lớn được tạo thành...

read more

Ghi Trên hồ sơ với Thống đốc Gavin Newsom: Một nguồn lực vô cánh tay để chống lại COVID-19

Governor Gavin Newsom Sau một trong những năm thử thách nhất trong cuộc đời chúng ta, một tia sáng được xuất hiện ở cuối đường hầm — vắc-xin COVID-19 đã có mặt và chính quyền của tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng không có cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau. Tất cả thuốc...

read more

Thống Kê Dân Số 2020 Có Thể Giúp Quận Los Angeles Vượt Qua Dịch Bệnh và Giải Quyết Bất Bình Đẳng

Julian Do Los Angeles — Quận Los Angeles lại một lần nữa trong chiều hướng không đếm đủ dân cư quận trong thống kê dân số, mất đi ngân quỹ liên bang có thể giúp cung cấp dịch vụ cần thiết cho 10 triệu người trong quận. Thời gian tính không thể tệ hơn. Như...

read more

Archives

Categories