Biên Bản Cảnh Báo Thống Kê Dân Số Đếm Thiếu Trẻ Em

by | May 18, 2020 | Census 2020 — Vietnamese

Thống kê dân số 2020, hiện ở tháng thứ nhì thu thập dữ liệu, có dấu hiệu là “một thống kê thiếu sót nhất trong lịch sử,” theo Paul Ong, nhà nghiên cứu và cố vấn cho Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.

Để phù hợp với những thu thập được trong quá khứ, trẻ em dưới 5 tuổi, người da màu, và những gia đình di dân, nghèo hoặc không thông thạo tiếng Anh có nhiều khả năng bị đếm thiếu khi tổng cộng, một thực tế ảnh hưởng đến chi tiêu của chính phủ trong mười năm tới.  

Trong toàn quốc tỷ lệ tham gia tự trả lời tháng vừa qua ít nhất là 11% thấp hơn tỷ lệ thống kê dân số 2010 (https://tinyurl.com/UCLACensusStudy), ông Ong nói.  Trong thống kê dân số đó, được xem như chính xác nhất, tuy nhiên với 74% tỷ lệ tham gia, số dân bị bỏ qua – chính thức 2 triệu – là trẻ em dưới 5 tuổi. 

Được đếm trong thống kê sẽ đem lại lợi nhuận cho cá nhân và cộng đồng.  Thông thường, mỗi người bất cứ tuổi nào, được đếm trong thống kê dân số có giá trị thêm được vài ngàn tiền ngân quỹ của chính phủ cho hàng trăm chương trình, bao gm nhiều chương trình dành cho sức khỏe trẻ em như thúc đẩy giáo dục, dinh dưỡng, nhà ở, và nhiều nữa. Từ 2010, nhu cầu của trẻ em không được đếm đã không được xét ti khi quyết định về ngân quỹ. 

Gần 16,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ.  Văn Phòng PRB (Population Research Bureau) trụ sở đặt tại Washington, D.C., gần đây ước lượng 25% trong số này – tức 4,065 triệu – sống ở vùng “có rủi ro rất cao” là hộ gia đình các em sẽ không hoàn tất mẫu thống kê dân số có chín câu hỏi.  Và 9,29 triệu trẻ em khác có “rủi ro cao” không được đếm.

Trong những vùng rủi ro rất cao này, cho tới đầu Tháng Năm, tỷ lệ tham gia thống kê dân số là 48,6% trong khi tỷ lệ toàn quốc là 54,65%.  Tất cả các hộ gia đình lớn nhỏ, thay vì cá nhân, là đơn vị căn bản trả lời tham gia dân số. 

Trẻ em xem như có rủi ro rất cao không được đếm sống nghèo khổ, cùng với người lớn trong độ tuổi 18-34 ít học, trong hộ gia đình mà chủ gia đình là phụ nữ mà chồng không có mặt hoặc chỉ có ông bà, trong hộ gia đình ít nói được tiếng Anh, trong gia đình di dân hoặc trong gia đình ở nhà thuê.  

Nghiên cứu của PRB (https://tinyurl.com/PRBstudy) thấy rằng những trường hợp này thay đổi tùy theo chủng tộc.  Thí dụ như trong nhóm người Mỹ gốc Phi Châu, 48% trẻ em dưới 5 tuổi được xem như có rủi ro rất cao không được đếm.  Với người La Tinh là 38%, và với người Mỹ Dân Tộc/Bản Địa Alaska và Bản Địa Hawaii/Các Đảo Thái Bình Dương Khác là 31%.  

Tỷ lệ rủi ro rất cao của trẻ em Mỹ gốc Á Châu 0-5 tuổi là 28%.  Với những người tự nhận có hai hay nhiều chủng tộc là 22%, và người da trắng không phải Hispanic là 9%. 

Nghiên cứu PRB cũng có những công cụ mới để xác định nơi cư ngụ của những trẻ em có thể không được đếm, cách tốt hơn để bảo đảm những trẻ em trẻ này được gồm vào số đếm của thống kê dân số. 

Các nhà nghiên cứu tìm ra, trong số hơn 3.000 quận hạt, có 689 quận là nơi cư ngụ của 93% số trẻ em không được đếm năm 2010.  Từ khám phá đó, bản nghiên cứu ghi điểm nổi bật đường đi của thống kê dân số – điển hình khoảng 4.000 người mỗi quận – trong nhiều vùng ngoại ô các thành phố lớn Hoa Kỳ để chỉ cho thấy những nơi trẻ em có nhiều khả năng bị bỏ quên.

Ở Dade County, Miami, 84% trẻ em dưới 5 tuổi nằm trong nhóm này.  Ở Philadelphia, tỷ lệ là 64%, New York 57%, Washington, D.C., 53%, và Harris County, Texas (Houston) và Cook County, Illinois (Chicago), cả hai nơi là 40%.  Wayne County, Michigan, là 39%.

Kết nối với nghiên cứu PBR là bản đồ tương tác của City University of New York’s Center for Urban Research với mô tả chi tiết về mỗi đường đi của thống kê dân số trong toàn quốc, và một kết nối để tải xuống một bản Excel chi tiết.

Các bản mô tả, bao gồm ước lượng bao nhiêu trẻ em sống trong đường thống kê dân số và những tình huống, đa phần dựa vào thông tin của American Community Survey (ACS), mà Cục Thống Kê Dân Số thu thập từ các thống kê dân số mỗi thập niên, và những nghiên cứu khác của Cục Thống Kê Dân Số.  Có nhiều chi tiết về tình huống của dân chúng nhưng không cố gắng đếm tất cả mọi người.

Một nguồn khác là CUNY’s  Bản Đồ Vùng Khó Đếm” (https://tinyurl.com/CUNYsHTCmap) đã theo dõi tỷ lệ tham gia thống kê dân số và những thách thức từ quá trình thu thập dữ liệu bắt đầu từ giữa Tháng Ba.

Do thăm dò của ACS và những thăm dò khác suy diễn từ những thí dụ, kết quả từ dữ liệu không được dùng để có quyết định quan trọng dựa trên thống kê dân số mỗi thập niên, như bao nhiêu ghế mỗi tiểu bang có trong Quốc Hội hoặc cách chi tiêu ngân khoản $1,5 ngàn tỷ mỗi năm.

Nếu quý vị muốn bản thân mình và con cái được bao gồm trong những kế hoạch cho năm 2020, đã tới lúc quý vị đảm bảo rằng quý vị và cộng đồng của quý vị được đếm.  Cơ hội lần sau sẽ là năm 2030.

Mark Hedin

Mark Hedin

Reporter

Mark Hedin is a reporter for Ethnic Media Services. He has previously written for the Oakland Tribune, the Central City Extra, the San Francisco Chronicle, El Mensajero, the San Francisco Examiner and other papers.

Archives

Categories