Thống Kê Dân Số 2020 Có Thể Giúp Quận Los Angeles Vượt Qua Dịch Bệnh và Giải Quyết Bất Bình Đẳng

by | Jun 22, 2020 | Census 2020 — Vietnamese, Covid 19 Vietnamese

Julian Do

Los Angeles — Quận Los Angeles lại một lần nữa trong chiều hướng không đếm đủ dân cư quận trong thống kê dân số, mất đi ngân quỹ liên bang có thể giúp cung cấp dịch vụ cần thiết cho 10 triệu người trong quận. Thời gian tính không thể tệ hơn. Như những nơi khác của Hoa Kỳ, quận đang quay cuồng trong dịch bệnh, xáo trộn kinh tế và bất bình đẳng xã hội – ba mối đe dọa cần nhiều năm mới có thể giải quyết.

Từ ngày 10 tháng Sáu, quận Los Angeles có tỷ lệ tham gia thống kê dân số 57,4% theo Jason Tajima, chuyên gia phân tích đầu não của Văn Phòng Thống Kê Dân Số 2020 của quận. Tỷ lệ đó thấp hơn tỷ lệ tiểu bang 62,1% và tỷ lệ toàn quốc 61,4%.

Một tỷ lệ thấp trong lần thống kê dân số trước đã có ảnh hưởng có thể đo lường được, giám sát viên quận Kathryn Barger nói. “Thống kê dân số năm 2010 đã đếm thiếu quá nhiều dân số quận Los Angeles. Vì vậy, quận đã mất đi hàng triệu đồng có thể hỗ trợ nhiều chương trình cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc người dân, từ xây trường học đến bệnh viện và nhà ở, qua đó tạo được hàng ngàn việc làm.

Nhìn vào tính chất khó đếm nhất so với toàn quốc vì số cư dân to lớn, đa chủng tộc của quận, quận Los Angeles không thể bị rủi ro đếm thiếu nữa và mất đi nguồn lực suốt trong 10 năm tới, bà Barger nói thêm.

Dựa vào ngân quỹ liên bang hiện nay của quận, Tajima ước đoán chính quyền liên bang cung cấp từ 1.700 đến 2.000$ cho mỗi người đếm được trong thống kê dân số. Mỗi đồng mất đi sẽ gây khó khăn cho quận L.A. để tiếp tục cung cấp dịch vụ quan trọng cho cư dân và tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh. Ngân sách niên khóa hành chánh tới dự trù bị hụt một tỷ đồng, theo Giám Đốc Điều Hành quận Sachi Hamai.

Ngoài dịch vụ ngân quỹ, thống kê dân số cũng hướng dẫn đại diện chính trị. Trong khi quốc gia vật lộn với cơ cấu và hệ thống bất bình đẳng, Giám Sát quận Mark Ridley-Thomas tin rằng người dân đang tìm phương cách dấn thân tranh đấu cho sự công bằng, và thống kê dân số 2020 cho họ cơ hội hành động thực tiễn và đúng thời gian.

“Những cộng đồng da màu như Mỹ Phi Châu, La Tinh, Á Châu và Đảo Thái Bình Dương có truyền thống bị đếm thiếu trong thống kê dân số,” ông Ridley-Thomas nói. “Tham gia thống kê dân số giúp vạch đường ranh khu vực chính trị cho tiểu bang và đại diện pháp luật cho liên bang, là điều cần thiết để sửa chữa cơ cấu và hệ thống bất bình đẳng trong xã hội chúng ta ngày nay.

43% cư dân Quận L.A. chưa tham gia thống kê dân số đại diện cho 1,4 triệu đến 1,7 triệu hộ gia đình, hoặc bốn tới sáu triệu người. Để đến với số cư dân này, quận và cơ quan Advancement Project California, một hội nhân quyền quốc gia, đã nhận định và phân loại thành nhóm và vùng cần thêm nỗ lực tiếp cận.

Tỷ lệ tham gia của người La Tinh và Mỹ gốc Phi Châu tuần tự là 52,1% và 55,1%.

Tỷ lệ tham gia trung bình của dân số Á Châu là 66.2%, cao hơn tỷ lệ toàn quốc 62,1%. Nhưng trong khi cộng đồng Trung Hoa, Việt Nam, Phi Luật Tân và Nhật có tỷ lệ từ 64% đến gần 70%, thì cộng đồng Thái, Cao Miên, và Hàn Quốc đạt tỷ lệ từ 47.4% đến 56.9%.

Về mặt địa dư , những vùng có tỷ lệ tham gia thấp cần được tiếp cận thêm hầu tăng số đếm gồm có các vùng Nam L.A., Nam Vịnh, Đô Thị L.A., Đông Nam L.A. và Long Beach.

Nhiều yếu tố góp phần vào tỷ lệ tham gia thấp ở những vùng này, Tajima nói. Trong những hộ gia đình có tỷ lệ tham gia thấp nhất, hai phần năm không có mạng lưới Internet-băng-rộng, hơn phân nửa sống trong chung cư và gần ba phần tư ở nhà thuê. Nhiều hộ gia đình đông đúc, ít người tốt nghiệp trung học và một số lớn nói tiếng Anh giới hạn cũng góp phần vào tỷ lệ tham gia thấp.

Đó chính là những tình huống khó khăn khiến cư dân trong các cộng đồng kém may mắn này cần tham gia thống kê dân số để có thể hưởng dịch vụ do ngân quỹ liên bang cung cấp hầu giải quyết bất bình đẳng trong xã hội, ông Ridley-Thomas nói.

Dịch bệnh đã trì hoãn việc đến từng nhà trong chiến dịch tiếp cận quan trọng để tăng tỷ lệ tham gia. Avianna Uribe, giám đốc điều hành Đơn Vị Thống Kê Dân Số 2020 Văn Phòng Chủ Tịch, nói rằng trong khi tiểu bang bắt đầu mở cửa trở lại, chính Cục Thống Kê Dân Số sẽ quyết định khi nào bắt đầu tiếp cận cư dân tại nhà một cách an toàn.

Hiên giờ, cư dân có thể hoàn tất bản thống kê dân số trên mạng, bằng điện thoại hay qua bưu điện.

Archives

Categories