Ngoại Trưởng Alex Padilla Nói Với Cử Tri – Bầu Bằng Thư và Bầu Sớm

by | Sep 17, 2020 | Vietnamese Translations

California Secretary of State Alex Padilla

Pilar Marrero, Ethnic Media Services

Tất cả cử tri ghi danh ở California sẽ sớm nhận được phiếu bầu bằng thư dù họ không yêu cầu, và sẽ có một số lựa chọn để ghi danh, tái ghi danh, bầu bằng thư, bầu ở phòng phiếu, hoặc bầu ngoài lề đường cho đến ngày 3 tháng Mười Một, theo lời Ngoại Trưởng Padilla trong một cuộc họp với giới truyền thông dân tộc.

“Chúng ta hãy bắt đầu nghĩ rằng ngày 3 tháng Mười Một là hạn chót đi bầu, không phải chỉ đơn giản là “ngày bầu cử”, ông Padilla lưu ý.

California có 21 triệu cử tri ghi danh, nhiều hơn dân số bất kỳ tiểu bang nào ngoại trừ Florida và Texas, và có số cử tri lớn nhất so với bất cứ nơi nào.

Bầu cử bằng thư ngày càng trở nên được ưa chuộng, ông Padilla nói. Trong lần bầu cử sau cùng của toàn bang – bầu sơ bộ hồi tháng Ba – có tới 70% số cử tri ghi danh đã bầu bằng thư.

“Đó là khởi đầu rất tốt, nhưng ở California 30% cử tri vẫn là con số lớn. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng những người không quen với cách bầu cử này cảm thấy thoải mái với nó, và biết rằng họ vẫn có thể đến phòng phiếu để bầu nếu họ muốn” ông Padilla nói.

Cử tri nên bầu bằng thư và bầu sớm, ông Padilla khuyến khích, và họ nên lợi dụng những công cụ cải thiện tính chất minh bạch và bảo mật của bầu phiếu như theo dõi phiếu bầu (Where’s My Ballot – Phiếu Bầu Của Tôi Ở Đâu?) để biết khi nào phiếu gởi đi, khi nào phiếu tới quận, và khi nào phiếu được đếm.

Cử tri có thể ghi danh để theo dõi phiếu và nhận tin báo qua tin viết, điện thư hoặc tin gọi, ông nói thêm.

“Điều này sẽ rất tốt về tính chất minh bạch, trách nhiệm và tin tưởng, mà vài tuần gần đây bị chỉ trích,” ông Padilla lưu ý. Ông nói thời gian tính của cuộc bầu Tổng Thống ngay giữa mùa dịch và chính trị phân cực cao điểm là “một trường hợp chưa từng có.”

Ông Padilla khuyến khích cử tri ghi danh, tái ghi danh nếu họ cần thay đổi thông tin hồ sơ bầu hoặc kiểm tra tình trạng ghi danh bằng cách lên mạng kết nối với VoterStatus.sos.ca.gov. Nếu bất cứ thông tin nào có thay đổi, bao gồm địa chỉ, họ có thể ghi danh hoặc tái ghi danh tại https://registertovote.ca.gov/.

Phiếu bầu bằng thư sẽ được gửi tới cử tri tuần lễ đầu của tháng Mười (và giữa tháng Chín cho những cử tri ở nước ngoài).

“Theo luật, khi gởi phiếu bầu bằng thư, bạn cần có dấu bưu điện trên phong bì vào ngày 3 tháng Mười Một là hạn chót để phiếu bầu có thể tới văn phòng quận từ ba đến 17 ngày,” ông Padilla nói. “Đây chỉ là phòng xa nếu có trì hoãn từ dịch vụ bưu điện.”

Hạn chót ghi danh đi bầu là ngày 19 tháng Mười, nhưng trong 15 quận tham gia ghi danh bầu có điều kiện, bao gồm San Francisco, người dân có thể Nộp Đơn Ghi Danh Cử Tri tại Cơ Quan Bầu Phiếu địa phương ngày đi bầu và nhận được phiếu bầu tạm sẽ được đếm sau khi được xác minh.

“Có một số lý do tại sao vài người phải đến bầu ở phòng phiếu – thí dụ như khả năng tiếp cận, hoặc cần trợ giúp về ngôn ngữ, hoặc thay thế phiếu bầu bị thất lạc, hoặc bạn đã làm lỗi trên phiếu bầu,” ông Padilla lưu ý.

Bầu ở phòng phiếu sẽ được thực hiện tại những địa điểm lớn hơn và an toàn hơn trong quá khứ, thí dụ như Golden One Center ở Sacramento, một đấu trường NBA, Vận Động Trường Dodger và Staples Center ở L.A., Chase Center ở San Francisco, và Oakland Coliseum.

Các quận đang làm việc để xác định nơi đặt phòng phiếu mà giới chức thẩm quyền có thể đảm bảo biện pháp an toàn sức khỏe được thực thi, gồm có cách giãn xã hội, bắt buộc sử dụng khẩu trang và có đủ chất khử trùng..

Về an toàn bầu phiếu bằng thư mà Tổng Thống Trump lập đi lập lại nghi vấn, ông Padilla chỉ ra rằng phiếu bầu được in trên giấy có dấu hiệu mờ đặc biệt, in bằng máy có chứng chỉ sản xuất tại Mỹ, trong phong bì chính thức với mã vạch có thể theo dõi, và đòi hỏi có chữ ký của cử tri ngoài phong bì.

Đề cập đến đề nghị của Tổng Thống Trump rằng cử tri ở North Carolina bầu bằng thư rồi lại tự mình đến phòng bầu phiếu “để kiểm phiếu đầu tiên được đếm,” ông Padilla nói rằng tiểu bang có một số biện pháp để ngăn chận bất cứ trường hợp nào “bầu hai lần.”

Tại California nơi mỗi lá phiếu có một mã vạch riêng và khi lá phiếu tới hoặc cử tri đến bầu, hồ sơ cử tri “lập tức được cập nhật.” Nếu có người gởi lá phiếu tới và rồi lại đến bầu ở phòng phiếu, họ sẽ có hồ sơ ghi nhận “đã bầu rồi.” và sẽ bị từ chối, ông nói

Ông ấy cũng nói bất cứ cách “vận động tuyển cử” nào hoặc sách nhiễu tại phòng phiếu là “bất hợp pháp.” Ông khuyến khích ai có câu hỏi, bình luận hoặc khiếu nại hãy gọi đường giây nóng SOS số 1-800-345-VOTE hoặc cơ quan sổ bộ quận hạt đia phương.

Ông Padilla cảnh báo với những cuộc đua sít sao sẽ phải mất nhiều tuần để các quận hoàn tất đếm phiếu và kiểm toán kết quả. “Nếu trường hợp này xảy ra, không phải lúc để hốt hoảng mà nên nhẫn nại và tin tưởng,” ông Padilla nói, và thêm rằng ông quan ngại Tổng Thống Trump sẽ tuyên bố thắng “sớm.”

“Kết quả sau cùng chỉ tới sau khi công việc hoàn tất,” ông Padilla nói.

Pilar Marrero

Pilar Marrero

Contributor

Pilar Marrero is a journalist and author with long experience in covering social and political issues of the Latino community in the United States. She is one of the foremost experts on immigration policy and politics in the US media world and has covered the issue extensively during her years as a reporter. Marrero is the author of the books “Killing the American Dream” and “El Despertar del Sueño Americano.” In October 2018, she was selected by her peers at CCNMA (Latino Journalists of California), as Latina Journalist of the Year.

Archives

Categories