Vietnamese Translations

Thống Kê Dân Số 2020 Có Thể Giúp Quận Los Angeles Vượt Qua Dịch Bệnh và Giải Quyết Bất Bình Đẳng

Julian Do Los Angeles — Quận Los Angeles lại một lần nữa trong chiều hướng không đếm đủ dân cư quận trong thống kê dân số, mất đi ngân quỹ liên bang có thể giúp cung cấp dịch vụ cần thiết cho 10 triệu người trong quận. Thời gian tính không thể tệ hơn. Như...

read more

PHỎNG VẤN THOMAS SAENZ: LẠC QUAN VỀ THỐNG KÊ D N SỐ – CÓ THÊM THỜI GIAN SẼ CÓ SỐ ĐẾM THÊM CHÍNH XÁC, THEO CHỦ TỊCH CỦA MALDEF

Thomas Saenz, President and General Counsel of MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) Ghi chú của Biên tập viên: Giữa mùa đại dịch và những quan tâm dịch bệnh làm trì hoãn thời hạn chót của thống kê dân số, một nhà tranh đấu lão thành...

read more

Archives

Categories