Census 2020 — Vietnamese

Vietnamese translations of articles on Census 2020

Vì Sao Người Mỹ Gốc Á Nên Quan Tâm Đến Ngày Hạn Chót Của Cuộc Thống Kê Dân Số Sớm

Kathay Feng, Common CauseBy Kathay Feng Tôi sống ở San Gabriel, CA, nơi mà hơn nửa dân số sinh trưởng ngoài nước Mỹ. Láng giềng của tôi gồm có những gia đình di dân từ Đài Loan, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc. Khi con gái tôi học tiểu học, rất nhiều phụ...

read more

Đồng Hành cùng Thống Đốc Newsom: Thống Kê Dân Số 2020: Được Đếm vào Ngày 30 Tháng Chín

Governor Gavin Newsom Thống Đốc Gavin Newsom Trường học tốt hơn. Đường sá an toàn hơn. Khu dân cư mạnh khỏe hơn. Tất cả cư dân California có thể giúp cộng đồng của mình chắc chắn có được những nguồn lực này và hơn nữa bằng cách tham gia Thống Kê Dân Số 2020 trước ngày...

read more

Thống Kê Dân Số 2020 Có Thể Giúp Quận Los Angeles Vượt Qua Dịch Bệnh và Giải Quyết Bất Bình Đẳng

Julian Do Los Angeles — Quận Los Angeles lại một lần nữa trong chiều hướng không đếm đủ dân cư quận trong thống kê dân số, mất đi ngân quỹ liên bang có thể giúp cung cấp dịch vụ cần thiết cho 10 triệu người trong quận. Thời gian tính không thể tệ hơn. Như...

read more

Archives

Categories